MT Scio groep

2018-2019 - MT Scio groep

Data:
06-12-2022

uit het verslag van de visitatiecommissie

Complimenten voor de zelfstandigheid van jullie leerlingen. Dit is een hele mooie basis om het eigenaarschap te vergroten.