De besturen van het primair onderwijs hebben een brief opgesteld voor de ouders/verzorgers over het personeelstekort in de regio.

Pesoneelstekort regio West-Fiesland

15-11-2021
De besturen van het primair onderwijs hebben een brief opgesteld voor de ouders/verzorgers over het personeelstekort in de regio.
Beste ouders/verzorgers,

U leest of hoort het waarschijnlijk in het nieuws: er is landelijk een groot tekort aan medewerkers in het onderwijs. Ook binnen onze regio merken wij de gevolgen hiervan op onze scholen. Dit uit zich in vacatures die te lang open blijven staan en weinig tot geen beschikbare invalkrachten daar waar nodig. Dit betekent dat onze medewerkers elke dag alle zeilen bijzetten om de gaten die in de organisatie vallen op te vangen.

We doen er alles aan om te voorkomen dat we groepen naar huis moeten sturen. Maar, in alle eerlijkheid, als we er niet in slagen om onze vacatures in te vullen, dan wordt dit zo langzamerhand onvermijdelijk. We vinden het belangrijk om onze zorg hierover met u te delen.

We blijven op zoek naar oplossingen en zoeken hierin ook de samenwerking met besturen onderling. Daarnaast zetten we alles op alles om nieuwe collega's te werven en daarbij willen we ook uw hulp graag inschakelen. Kent u iemand in uw familie of vriendenkring met een geldige opleiding tot onderwijsassistent of leerkracht die van baan wil wisselen of herintreden? Dan komen wij graag in gesprek met deze persoon. Neem contact op met de organisatie in uw buurt.

Met vriendelijke groet,
Bestuurders: Gea Koops, Marjan Terpstra, Patricia Meyer, Ids de Haan, Jan Bot, John Deckers, Jan van Berkum, Ruurd Bijlsma, Ruud van Herp, Leo Wijker, Odette Meskers

Leerkracht aan het woord

De Tweemaster is voor leerlingen met lef!