Portfolio

Vanaf groep 1 werken kinderen aan het opbouwen van een eigen portfolio. Hiermee worden de kinderen eigenaar van hun persoonlijke ontwikkeling. Het werken met een portfolio is een terugkerend proces van verzamelen, terugkijken, selecteren en afstemmen. Hieronder staat hoe het in de praktijk vorm krijgt.

Portfolio

Vanaf groep 1 werken kinderen aan het opbouwen van een eigen portfolio. Hiermee worden de kinderen eigenaar van hun persoonlijke ontwikkeling. Het werken met een portfolio is een terugkerend proces van verzamelen, terugkijken, selecteren en afstemmen. Hieronder staat hoe het in de praktijk vorm krijgt.

Verzamelen

Zodra activiteiten van kinderen tastbaar worden of op andere wijze kan worden vastgelegd, kan het aanleiding geven om op te reflecteren en te bewaren.

In reflectiegesprekken met andere kinderen en een leerkracht geven ze aan wat zij hierbij aan vaardigheden en kennis hebben opgedaan. Ook bewaren ze werk waar ze trots op zijn. De leerkracht of leerling voegt materiaal toe dat de persoonlijke ontwikkeling compleet maakt. 
 

Terugkijken, registreren en selecteren

Vanuit de reflectiegesprekken krijgen het kind en de leerkracht inzichten en maken zij nieuwe afspraken voor de komende periode. Kinderen selecteren de belangrijkste 'bewijsstukken van ontwikkeling' in een persoonlijk presentatieportfolio. In dit presentatieportfolio zitten ook:
 • Reflectie op de Dalton kernwaarden;
 • Onafhankelijke toetsresultaten en- analyses;
 • Persoonlijke bijdragen van het kind en de leerkracht.

Presenteren en afstemmen

Na de zorgvuldige samenstelling van het presentatieportfolio, presenteert het kind deze, begeleid door de leerkracht, aan de ouders (verzorgers). Deze portfoliopresentatie geeft ouders informatie over de ontwikkeling van het kind.  

MijnRapportfolio

Wij gebruiken MijnRapportfolio om een totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind te presenteren. De inhoud van de verschillende onderdelen zijn afgestemd op onze visie en werkwijze van de Tweemaster.

 • We betrekken kinderen bij hun eigen ontwikkeling;
 • Ouders kunnen de ontwikkeling altijd volgen;
 • Leerkracht heeft de regie en overzicht;
Onderdelen van mijnrapportfolio zijn:
 • Startpagina
 • Zo ben ik;
 • Zo werk ik;
 • Talenten;
 • Vaardigheden;
 • Rapporten;
 • Documenten;

Kind aan het woord

'Op De Tweemaster zijn goede leerkrachten die je altijd helpen'