Opvang

Kindcentrum de Tweemaster is gevestigd in de wijk Risdam Zuid en biedt onderwijs volgens de uitgangspunten van het daltononderwijs. De kinderopvang binnen kindcentrum de Tweemaster wordt leeftijdsgericht aangeboden.

Opvang

Kindcentrum de Tweemaster is gevestigd in de wijk Risdam Zuid en biedt onderwijs volgens de uitgangspunten van het daltononderwijs. De kinderopvang binnen kindcentrum de Tweemaster wordt leeftijdsgericht aangeboden.

Kinderdagverblijf

Op het plein van de Tweemaster staat het kinderdagverblijf met twee groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

De nauwe samenwerking met het basisonderwijs zorgt ervoor dat de kinderen van 3 jaar geregeld kunnen meespelen in de kleuterklas, dit geeft een mooie voorbereiding op de basisschool. Het kinderdagverblijf heeft een mooie, uitdagende natuurtuin waar zowel baby’s als peuters urenlang speelplezier beleven.  

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van van 4-12 jaar is 52 weken per jaar geopend van 07.00 uur tot school begint en vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur. 

Activiteitenprogramma vol belevenissen
Op de BSO is ruimte en tijd om de leuke en soms gekke ideeën van kinderen uit te voeren. Kinderparticipatie zien we als een groot goed, kinderen bespreken wat ze graag zouden willen doen op de BSO, welk thema ze leuk vinden en welke regels ze op de groep belangrijk vinden. De ideeën komen van de kinderen en bestaan uit activiteiten op het gebied van sport, spel, knutselen, bouwen, koken, theater en muziek. Kinderen bedenken waar ze aan mee willen doen en mogen ook altijd kiezen voor vrij spel; binnen of buiten. 

BSO in de schoolvakanties
In de schoolvakanties wordt er een uitdagend activiteitenprogramma aangeboden, die per vakantie wisselt. 


 

Meer informatie

Op de website van het LRK zijn de GGD-rapporten van het kinderdagverblijf en BSO te lezen.

Kindcentrum Tweemaster biedt een mooie doorgaande lijn van kinderdagverblijf naar kleuterklas, die volledig op elkaar is afgestemd. Voor de schoolgaande kinderen biedt de BSO een mooie aanvulling op de schooldag. 

Wilt u ... U bent van harte welkom om eens te komen kijken en sfeer te proeven op de peutergroep. 

Telefoon: 0229-299111
Email: tweemaster@talenthoorn.nl
 

uit het verslag van de visitatiecommissie

Complimenten voor de zelfstandigheid van jullie leerlingen. Dit is een hele mooie basis om het eigenaarschap te vergroten.