De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet lesprogramma op De Tweemaster voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet lesprogramma op De Tweemaster voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich bij ons verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Thema's die aan de orde komen zijn: sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid en de groepsvergadering  (het democratisch hart in klas en school waar leerlingen een stem hebben, en mogen meepraten over zaken die hen aangaan).

Wilt u meer informatie? Klik op de tekst hieronder.

De vreedzame school

Kind aan het woord

'Op De Tweemaster zijn goede leerkrachten die je altijd helpen'