Ouderraad

De ouderraad (OR) is een vertegenwoordiging van ouders, die contacten over en weer onderhoudt tussen ouders en het team van de school. Zij bestaat uit ouders, voogden of verzorgers van kinderen die ingeschreven zijn op De Tweemaster.

Ouderraad

De ouderraad (OR) is een vertegenwoordiging van ouders, die contacten over en weer onderhoudt tussen ouders en het team van de school. Zij bestaat uit ouders, voogden of verzorgers van kinderen die ingeschreven zijn op De Tweemaster.

Contactgegevens:

Stichting ouderraad daltonschool de Tweemaster
Ark 1
1625 CE Hoorn
ov.tweemaster@talenthoorn.nl
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 51 32 21 61
 

Huishoudelijk reglement

Klik hier om het huishoudelijk reglement te lezen.
 

Wat doet de Ouderraad? 

 • De O.R. geeft adviezen aan het team van de Tweemaster, met name over zaken die ouders direct aangaan.
  De O.R. doet dit n.a.v. vragen van ouders of op eigen initiatief.
 • Ook helpt de O.R. mee bij het organiseren van activiteiten, die zich binnen en buiten de school voordoen (b.v. vossenjacht, kerst-, paas-, sinterklaasviering).
 • Daarnaast zijn er nog 1001 zaken, die kunnen bijdragen tot een optimaal functioneren van onze school.        

Wie hebben zitting in de Ouderraad?

Voorzitter:                Sanne  
Penningmeester:    Priscilla 
Secretaris:                Judith 


Leden:
Saskia 
Marina  
Samantha 
Mariska
Roxanne
Laurie 

Email-adres van de ouderraad: ov.tweemaster@talenthoorn.nl
 

Vrijwillige ouderbijdrage


De ouderbijdrage is voor een school heel erg belangrijk. Doordat u ouderbijdrage betaalt kan/kunnen uw kind(eren) deelnemen aan activiteiten met de daarbij behorende hapjes en drankjes. Hierbij een overzicht waar de ouderbijdrage zoal aan wordt besteed:
 • Sinterklaas (de personen, de kleding, de aankleding, de cadeaus, het snoep en de overige versnaperingen).
 • Kerst (de versieringen en versnaperingen).
 • Aankleding van de school bij verschillen activiteiten, meestal te bewonderen op het podium.
 • Eten en drinken bij verschillende (sport)activiteiten
 • Extra materialen voor de klassen
 • Afscheidsfeest van groep 8
 • Daarnaast wordt er regelmatig door de school teruggevallen op de reserves van de ouderbijdrage voor bijvoorbeeld excursies en afsluiting bij projecten.

De ouderbijdrage bedraagt dit jaar € 25,00 per kind.

De bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL79 INGB 0003 3516 15, ten name van Stichting Ouderraad Daltonschool De Tweemaster onder vermelding van de naam van uw kind/kinderen en de groep. De eerste uitgaven worden al in september gedaan (o.a. Sinterklaas), daarom hopen wij dat wij uw bijdrage zo spoedig mogelijk mogen ontvangen. Indien u de ouderbijdrage niet kunt betalen verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. Mogelijk kunnen wij dan met elkaar tot een oplossing komen.

De ouderbijdrage wordt niet gebruikt voor het schoolreisje/schoolkamp aan het begin van het schooljaar. Hiervoor betaalt u aan het einde van het schooljaar een aparte bijdrage. Informatie hierover wordt door de school verstrekt.

Een overzicht van de uitgaven van vorig jaar ligt ter inzage op school. Als u hier vragen over heeft neem dan via de mail contact met ons op: ov.tweemaster@talenthoorn.nl.

 

uit het verslag van de visitatiecommissie

Complimenten voor de zelfstandigheid van jullie leerlingen. Dit is een hele mooie basis om het eigenaarschap te vergroten.