Medezeggenschapsraad

De MR is het inspraakorgaan van de school. In de MR worden allerlei zaken besproken, die de school aangaan. De MR is geen vrijblijvende "praatgroep". De bevoegdheden van de MR zijn bij wet en reglement geregeld. Bij het nemen van belangrijke beslissingen moet de MR eerst om advies gevraagd worden. In een aantal gevallen kan een besluit alleen genomen worden als de MR met dat besluit instemt.

Medezeggenschapsraad

De MR is het inspraakorgaan van de school. In de MR worden allerlei zaken besproken, die de school aangaan. De MR is geen vrijblijvende "praatgroep".
De bevoegdheden van de MR zijn bij wet en reglement geregeld. Bij het nemen van belangrijke beslissingen moet de MR eerst om advies gevraagd worden. In een aantal gevallen kan een besluit alleen genomen worden als de MR met dat besluit instemt.
De MR komt in de regel om de 2 maanden bijeen.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
 

Wie hebben zitting in de MR?

De MR bestaat uit maximaal 5 ouders en maximaal 5 leerkrachten. De leden van de MR worden gekozen door alle ouders en leerkrachten van de hele Windvaan.

Momenteel hebben zitting in de MR:

Namens het personeel:                       
Yvette  (locatie Het Fluitschip)
Janneke  (locatie Het Fluitschip)
Maaike  (locatie De Tweemaster)
Denise  (locatie De Tweemaster)
 

Namens de ouders:
Maartje (voorzitter, locatie Het Fluitschip)
Truus (locatie Het Fluitschip
Eva (locatie De Tweemaster)
Mandy ( locatie De Tweemaster) 

           

Meer informatie?

Als u nog nader geïnformeerd wilt worden over de activiteiten van de MR of als u iets in de MR aan de orde wilt laten komen, dan kan dat natuurlijk. U kunt hierover contact opnemen met een van de leden van de MR of met de leiding van de school.
 

Kind aan het woord

'Op De Tweemaster zijn goede leerkrachten die je altijd helpen'