Beleid Toelating, schorsing en verwijdering

Inleiding Stichting Talent is een stichting voor openbaar onderwijs en de scholen van Stichting Talent zijn daarmee scholen van en voor de samenleving. Zo geeft artikel 46 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) aan dat het openbaar onderwijs voor iedereen toegankelijk is, ieders godsdienst of levensbeschouwing eerbiedigt en bijdraagt aan "de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden". Daarnaast hebben alle scholen in Nederland de opdracht om leerlingen voor te bereiden op het participeren in een pluriforme, democratische samenleving. Helaas is het in sommige situaties toch niet mogelijk een leerling te plaatsen op een school van Stichting Talent of is het nodig een leerling te schorsen of zelfs te verwijderen. De WPO geeft voorschriften voor de procedure bij toelating, time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen. Onderstaande regeling toelating, time-out, schorsing en verwijdering beschrijft hoe Stichting Talent deze procedures heeft uitgewerkt voor haar scholen. In Deel A wordt de regeling toelating beschreven en Deel B beschrijft de regeling rondom time-out, schorsing en verwijdering.

Beleid Toelating, schorsing en verwijdering

Inleiding
Stichting Talent is een stichting voor openbaar onderwijs en de scholen van Stichting
Talent zijn daarmee scholen van en voor de samenleving. Zo geeft artikel 46 van de Wet
op het Primair Onderwijs (WPO) aan dat het openbaar onderwijs voor iedereen
toegankelijk is, ieders godsdienst of levensbeschouwing eerbiedigt en bijdraagt aan "de
ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige,
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse
samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die
waarden". Daarnaast hebben alle scholen in Nederland de opdracht om leerlingen voor te
bereiden op het participeren in een pluriforme, democratische samenleving.
Helaas is het in sommige situaties toch niet mogelijk een leerling te plaatsen op een
school van Stichting Talent of is het nodig een leerling te schorsen of zelfs te
verwijderen. De WPO geeft voorschriften voor de procedure bij toelating, time-out,
schorsing en verwijdering van leerlingen.
Onderstaande regeling toelating, time-out, schorsing en verwijdering beschrijft hoe
Stichting Talent deze procedures heeft uitgewerkt voor haar scholen. In Deel A wordt de
regeling toelating beschreven en Deel B beschrijft de regeling rondom time-out,
schorsing en verwijdering.
Beleid toelating-timeout-schorsing.pdf

uit het verslag van de visitatiecommissie

Complimenten voor de zelfstandigheid van jullie leerlingen. Dit is een hele mooie basis om het eigenaarschap te vergroten.