Dinsdag 8 november mocht het trotse team van de Tweemaster het bord in ontvangst nemen. Het "bronzen bord" is de erkenning van de ontwikkeling die de school heeft doorgemaakt.

Tweemaster gecertificeerd met AtSchoolcertificaat brons

10-11-2022
Dinsdag 8 november mocht het trotse team van de Tweemaster het bord in ontvangst nemen. Het "bronzen bord" is de erkenning van de ontwikkeling die de school heeft doorgemaakt.
Kennis over leren wordt in praktijk gebracht om het onderwijs voor alle kinderen iedere dag te verbeteren. Het uitgangspunt is dat kennis voor vaardigheden gaat en ieder kind kan leren. Leerkrachten hebben hoge verwachtingen van alle kinderen. Het zogenaamde evidence informed werken zorgt ervoor dat vooral die dingen worden gedaan die bewezen effectief zijn bij het leren. 
De auditors hebben geconstateerd dat wij als team en school in een goede ontwikkeling zijn en hopen dat wij deze ook zeker zullen doorzetten in de komende jaren als High Performing School. De auditors feliciteren de Tweemaster met het behalen van de audit brons. 

Kind aan het woord

'Op De Tweemaster zijn goede leerkrachten die je altijd helpen'