Daltonschool De Tweemaster

De Tweemaster is een openbare Daltonschool in Hoorn in de wijk Risdam Zuid. De schoolpopulatie is een goede afspiegeling van de wijk waarin kinderen uit diverse culturen en met verschillende achtergronden wonen.

Daltonschool De Tweemaster

De Tweemaster is een openbare Daltonschool in Hoorn in de wijk Risdam Zuid. De schoolpopulatie is een goede afspiegeling van de wijk waarin kinderen uit diverse culturen en met verschillende achtergronden wonen.

Personeel

De Tweemaster is een school met bijna 300 kinderen verdeeld over 11 groepen. Het team bestaat uit 26 medewerkers, waarvan 18 leerkrachten, een onderwijsassistent, een leraarondersteuner, een conciërge, een kwaliteitscoördinator en een schoolleider. Er is een vakleerkracht voor lichamelijke opvoeding (gymnastiek) en er is een leerkracht voor Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). De school beschikt alle dagen over een administratief ondersteuner.

Het gebouw en het schoolplein

Het gebouw bestaat uit 11 lokalen beschikbaar voor onderwijs, verder een handvaardigheidsruimte, een spreekkamer en twee schoolpleinen. Alle lokalen zijn voorzien van een touchscreen. Naast de school is een tuin aangelegd. Hier kunnen leerlingen zelf groente en bloemen verbouwen en zullen zij zelf voor het onderhoud zorg dragen. Zo leren ze waar ons eten vandaan komt, wat er bij komt kijken om het te verbouwen en niet te vergeten hoe het smaakt.

Daltononderwijs

Wij werken volgens de uitgangspunten van het daltononderwijs. De leerlingen krijgen les volgens het principe van Handelings Gericht Werken (HGW). Zo proberen we tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Naast de traditionele methoden maken de leerkrachten in alle groepen ook veelvuldig gebruik van ICT met chromebooks en touchscreen.

Openbaar onderwijs en ouderhulp

Naast het geven van goed onderwijs streven wij ernaar invulling te geven aan de principes van het openbaar onderwijs. De betrokkenheid van ouders bij schoolactiviteiten is groot, en vormt één van de pijlers van de school. Ouders zijn daarnaast vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad en ouderraad. 

Door hier te klikken ziet u een filmpje dat een heldere toelichting geeft op de uitgangspunten van openbaar onderwijs.

Opleidingsschool

Wij zijn een erkende opleidingsschool en daardoor werken en leren er elk schooljaar stagiaires bij ons. 

Kind aan het woord

'Op De Tweemaster zijn goede leerkrachten die je altijd helpen'