Sport

De leerlingen krijgen twee keer in de week les bewegingsonderwijs. Deze lessen van groep 3 t/m 8 worden gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De ontwikkeling van de kinderen wordt bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. De vakleerkracht is ook beweegmanager van de gemeente Hoorn. Met beweegmanagement worden allerlei sportactiviteiten georganiseerd.

Sport

De leerlingen krijgen twee keer in de week les bewegingsonderwijs. Deze lessen van groep 3 t/m 8 worden gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De ontwikkeling van de kinderen wordt bijgehouden in een leerlingvolgsysteem.
De vakleerkracht is ook beweegmanager van de gemeente Hoorn. Met beweegmanagement worden allerlei sportactiviteiten georganiseerd.

Sport en bewegen

We hebben d.m.v. onze beweegmanager een samenwerking op beweeggebied met vele verschillende partijen waaronder de gemeente Hoorn, sportverenigingen, sportaanbieders, fysiotherapeuten, GGD, schoolarts en Team Sport van de gemeente Hoorn. Voor de leerlingen in groep 7 zonder zwemdiploma hebben  we een zwemvangnet. Onder schooltijd doen kinderen mee aan verschillende clinics en scholencompetities. We houden jaarlijks een sportdag en doen mee aan de Koningsspelen. Na schooltijd doen we aan veel verschillende sporttoernooien mee. Met de sportpas van de gemeente Hoorn kunnen kinderen met veel verschillende sporten kennis maken.
Op projectbasis leren kinderen in de klas over een gezonde leefstijl; voldoende bewegen, goed ontbijten, gezonde tussendoortjes, gezonde voeding.

 

Daily Mile

Gedurende de schooldag proberen we kinderen tussendoor zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit gebeurt in de klas, op het schoolplein en bijvoorbeeld d.m.v. "The daily Mile". Ons schoolplein is een Schoolplein 14, tot stand gekomen met de Johan Cruyff Foundation.
 

Extra gym en Fungym

Er is veel zorg voor beweging. Kinderen die extra hulp kunnen gebruiken, krijgen groeps-MRT. (Motorische Remedial Teaching) Dit noemen we bij de kleuters EXTRA gym en bij groep 3 t/m 6 FUN gym. Kinderen met overgewicht kunnen meedoen aan Gym je fit. En kinderen die moeite met prikkelverwerkingen hebben, kunnen sporten bij Gymclub Uniek.
 

Sporten in de wijk

Binnen de Brede School bieden wij culturele en sportieve activiteiten aan waar kinderen na schooltijd aan mee kunnen doen.

Wij vinden bewegen en een gezonde leefstijl belangrijk op onze school. 

uit het verslag van de visitatiecommissie

Complimenten voor de zelfstandigheid van jullie leerlingen. Dit is een hele mooie basis om het eigenaarschap te vergroten.