Verlof en leerplicht

Alle kinderen die in Nederland wonen zijn leerplichtig vanaf hun 5e jaar. Vanaf hun 16e jaar geldt de kwalificatieplicht. De school is verplicht om spijbelen te melden aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente. Onderaan deze pagina vindt u een aanvraagformulier verlof.

Verlof en leerplicht

Alle kinderen die in Nederland wonen zijn leerplichtig vanaf hun 5e jaar. Vanaf hun 16e jaar geldt de kwalificatieplicht. De school is verplicht om spijbelen te melden aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente.
Onderaan deze pagina vindt u een aanvraagformulier verlof.

Leerplicht

De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand nadat het kind 5 jaar is geworden. De leerplicht is geldig tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt. Ook kinderen die lang in Nederland verblijven zijn leerplichtig. Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kind naar school gaat.

Kwalificatieplicht

Als een leerling van 16 jaar nog geen diploma heeft, moet hij voldoen aan de kwalificatieplicht. Dat betekent dat een jongere tot zijn 18e naar school moet om ten minste een mbo 2-, havo- of vwo-diploma te halen.

Verlof buiten schoolvakanties

Soms kan de school extra verlof toestaan. In welke situaties extra verlof mogelijk is, kunt u lezen als u op onderstaande link klikt. 

Klik hier om de voorwaarden te lezen.

Klik hier als u een aanvraagformulier wilt invullen

Kind aan het woord

'Op De Tweemaster zijn goede leerkrachten die je altijd helpen'