Dalton en ons onderwijs

Helen Parkhurst (1886- 1973) is de grondlegster van het Daltononderwijs. Zij kreeg in 1904 als zeventienjarige een aanstelling op een kleine school in de Amerikaanse plaats Waterville. Daar gaf zij les aan 40 kinderen van verschillende leeftijden en verschillende niveaus.

Dalton en onderwijs

Helen Parkhurst (1886- 1973) is de grondlegster van het Daltononderwijs. Zij kreeg in 1904 als zeventienjarige een aanstelling op een kleine school in de Amerikaanse plaats Waterville. Daar gaf zij les aan 40 kinderen van verschillende leeftijden en verschillende niveaus.

Daltononderwijs

"Daltononderwijs is iedere leerling gegund"

Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling.

Daltononderwijs is adaptief onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. 

Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.

Daltononderwijs op De Tweemaster staat voor

  • eigenaarschap;
  • persoonlijke ontwikkeling;
  • betrokkenheid van kinderen
  • leerkrachten, leerlingen en ouders samen verantwoordelijk;
  • de school is een veilige en betekenisvolle oefenplaats;
  • ruimte om te experimenteren.
     
Wij werken aan persoonlijke ontwikkeling en leeropbrengsten via heldere doelen voor vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid, reflectie en samenwerken. Deze kernwaarden zijn kenmerkend voor de manier waarop wij ons onderwijs vormgeven.  Alles op basis van vertrouwen. 
 

Helen Parkhurst

In haar streven om ieder kind toch optimaal les te geven, begon Parkhurst aan het vormgeven van haar eigen visie op het onderwijs. Het klassikale onderwijs betekende in die tijd voor leerlingen vooral stil zitten, luisteren, oefenen en herhalen. En dat was volgens Parkhurst nou nèt datgene dat de leergierigheid van kinderen beknotte.

'Normaal' lesgeven was onmogelijk. Zij koos daarom voor een aanpak van een minimum aan lesgeven en een maximum aan zelfstudie. Ze overlegde met de leerlingen waar hun eigen verantwoordelijkheid zou kunnen liggen en waar die van de leraar.

Lees meer over Helen Parkhurst >>>

Lees meer over het daltononderwijs >>>
 

Lid van de NDV (Nederlandse Daltonvereniging) 

De Tweemaster is lid van de Nederlandse Daltonvereniging. De NDV visiteert ons vijfjaarlijks en geeft of verlengt een licentie Dalton indien in de praktijk de Daltonwaarden gestalte hebben gekregen. Dat doet de vereniging met een opgeleide visitatiecommissie. De Tweemaster heeft sinds 2005 de licentie Dalton (onderwijs).

In 2023 is het Daltonpredikaat wederom voor twee jaar verlengd.
 

Kind aan het woord

'Op De Tweemaster zijn goede leerkrachten die je altijd helpen'