Schoolregels

Wij hebben onze schoolregels gecombineerd met het regelbord van Schoolplein14. De poster hangt in de hal en in alle klassen.

Schoolregels 2021

Wij hebben onze schoolregels gecombineerd met het regelbord van Schoolplein14.
De poster hangt in de hal en in alle klassen.
 
 

uit het verslag van de visitatiecommissie

Complimenten voor de zelfstandigheid van jullie leerlingen. Dit is een hele mooie basis om het eigenaarschap te vergroten.