Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u zich als ouder/verzorger zorgen maakt of niet tevreden bent over de gang van zaken op het kindcentrum. In dat geval verwachten we dat u daarover in gesprek gaat met de leerkracht van uw kind Als dat niet leidt tot een oplossing, kan de directeur van het kindcentrum worden ingeschakeld. U kunt ook altijd in gesprek met de interne contactpersoon.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u zich als ouder/verzorger zorgen maakt of niet tevreden bent over de gang van zaken op het kindcentrum. In dat geval verwachten we dat u daarover in gesprek gaat met de leerkracht van uw kind Als dat niet leidt tot een oplossing, kan de directeur van het kindcentrum worden ingeschakeld. U kunt ook altijd in gesprek met de interne contactpersoon.
Als het interne traject geen oplossing biedt, dan kan de klacht worden besproken met de externe vertrouwenspersoon of u kunt een klacht indienen bij de Klachtencommissie Onderwijs. Onze kindcentra zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Meer informatie?

In onderstaande documenten kunt u meer lezen over onze klachtenregelingen, de contactpersonen en over de klachtencommissie.

klachtenregeling Stichting Talent
vertrouwenspersonen en klachtencommissie

uit het verslag van de visitatiecommissie

Complimenten voor de zelfstandigheid van jullie leerlingen. Dit is een hele mooie basis om het eigenaarschap te vergroten.