Schoolplein 14

'Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn' ​​​​​​​Johan Cruijff

Schoolplein 14

'Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn'
​​​​​​​Johan Cruijff
Een Schoolplein14 is een ontmoetingsplek waar thema's als respect voor elkaar, gezondheid, integratie, ontwikkeling en samen spelen centraal staan. Die thema's worden vormgegeven door de 14 regels van Johan Cruijff. Deze zijn terug te vinden op ons schoolplein. De realisatie van ons schoolplein 14 stimuleert leerlingen om samen te sporten en te spelen tijdens en na schooltijd. In samenwerking met de Cruyff Foundation hebben wij lijnen en kleurvlakken (coatings) op de grond van ons schoolplein aangebracht. Op deze manier worden op natuurlijke wijze spelactiviteiten van kinderen gestimuleerd.

De 14 regels van Johan Cruijff  zijn gedragsregels waar iedereen zich aan moet houden en elkaar op kan aanspreken. Thema's als respect, samenspel, creativiteit en initiatief dienen als leidraad om leerlingen tijdens het spelen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid en hoe je met elkaar omgaat. 

Wij hebben deze 14 regels ook vertaald naar onze algemene schoolregels. 

uit het verslag van de visitatiecommissie

Complimenten voor de zelfstandigheid van jullie leerlingen. Dit is een hele mooie basis om het eigenaarschap te vergroten.